Comments Off on Tuyen CTV viet bai du lich Viet Nam (bang Tieng Viet) – repost by netlogin

Tuyen CTV viet bai du lich Viet Nam (bang Tieng Viet) – repost by netlogin

Posted by | June 21, 2013 | Newest Projects

Chúng tôi Ä ang tìm kiếm các nhà vÄ n ngÆ°á» i Viá» t Nam Ä á» viết bài du lá» ch tại Viá» t Nam. Các bài viết sẽ giá» i thiá» u thông tin vá» tá» nh / thành phá» , Ä iá» m du lá» ch, danh lam – thắng cảnh tại Viá» t Nam cho website cá» ng thông tin du lá» ch… (Budget: $30-$250 USD, Jobs: Copywriting, Research, SEO, Travel Writing, Vietnamese)

Go to Source

126 total views, 1 today

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,